Intro

Tällä sivustolla valaistaan menestyksen ja terveellisen elämäntavan eri aspekteja. Samalla pohditaan myös mitkä ominaisuudet ovat tarpeellisia todellisen mestaruuden saavuttamiseksi.

Ensimmäisessä osassa tarkastellaan, mitkä askeleet ovat oleellisia terveellisen elämän luomiseen. On hyvin ilmiselvää, että terveys on monen osatekijän summa, joista kaikki ovat yhtä lailla tärkeitä. Ruokavalion lisäksi terveyteen vaikuttavat myös riittävä lepo, positiivinen ja huoleton mieli sekä ihmissuhteet. Myös jokapäiväiset rutiinit vaikuttavat huomattavasti ihmisen terveyteen.

Mitä ruokaa syömme? Miten vietämme vapaa-aikaa? Käytämmekö alkoholia ja jos käytämme, niin kuina suuria määriä? Olemmeko tyytyväisiä työhömme? Viihdymmekö ympäristössämme? Kaikki nämä ovat tärkeitä kysymyksiä tässä yhteydessä.

Myös kunto on tärkeä osa terveellistä elämää. Sen takia olemme lisänneet tälle sivustolle myös tietoa kunnon kohentamiseen kotikonstein.

Sivuston muissa artikkeleissa esitellään erilaisia menestyksen merkkejä. Mitkä ovat menestyksekkään yrittäjän tärkeitä ominaispiirteitä? Mitä vaaditaan menestyksen saavuttamiseksi?

Myös muutosten mittaaminen on tärkeä osa oman kehityksen seuraamista. Sen takia yksi artikkeli käsittelee juuri tätä aspektia.

Entä sitten pelaaminen? Voidaanko ”mestaruuden reseptiä” soveltaa myös pelimaailmaan ja pelisuorituksiin?

Keskeistä kaikille näille ohjeille on, että tasapainoinen mielentila on kuin salainen avain menestykseen. Jos koemme paljon stressiä, olemme jännittyneitä tai hermostuneita, se vaikuttaa mitä todennäköisimmin kielteisesti kaikkiin elämän alueisiin. Sisäinen peli – se käy nopeasti ilmi – on siis monessakin suhteessa se kaikkein tärkein.

Hyviä lukuhetkiä tämän blogin parissa!